– Xuất xứ: Nhật Bản
– Hệ điều khiển: Fanuc OMC
– Kích thước bàn: 1000 x 560 mm
– Hành trình X: 800 mm – Y: 450 mm –
Z: 500 mm
– Tốc độ trục chính: 30-6000 r.p.m
– Số dao dự trữ lớn nhất: 25 pcs
– Loại đầu dao: BT40
– Kèm 7 đầu taro, thùng dung dịch tưới
nguội.
– Tình trạng máy tốt, phần cơ khí khoảng
70%.
– Năm SX: 1991

Danh mục: Từ khóa: