– Xuất xứ: Nhật Bản
– Hệ điều hành MAZATROL CAM M2
– Hành trình X-Y-Z: X-1000 mm, Y-508
mm, Z-460 mm.
– Kích thước bàn (mm): 550 x 1204
– Tốc độ trục chính: 3150 rpm
– Loại đầu dao: BT50
– Số dao: 24
– Có thùng chứa dung dịch tưới nguội.
– Tình trạng máy tốt, tình trạng cơ khí
máy khoảng 70%.
– Năm SX: 1986

Danh mục: Từ khóa: