Mã máy / Model / 型式: AP450L
Năm sản xuất / Year / 年式: 2001
Nhà sản xuất / Maker / メーカー: Sodick / ソディック
Thông số kỹ thuật / Specifications / 仕様詳細:
LN1W Loạii dầu nước tọa độ chạy:X450 Y300 Z150 Kích thước phôi max:600×400×130 Đường kính dây cắt:0.05-0.3
LN1W Water-oil specification Stroke:X450 Y300 Z150 Maximum workpiece dimension: 600×400×130 Wire diameter: 0.05-0.3
LN1W 水油仕様 ストローク:X450 Y300 Z150 最大加工物寸法600×400×130 ワイヤー径0.05-0.3