Liên hệ

để biết thêm thông tin, vui lòng điền vào bảng liên hệ bên cạnh.
Viet Long Automation And Precision Engineering Co., Ltd
Office: Room 509 – Richland Building, No.9A Lane 181, Xuan Thuy St, Dich Vong Hau Ward, Cau Giay Dist, Ha Noi City, Vietnam.
Headquarter: No.B11-05A – Vinhomes Gardenia Urban Area, Ham Nghi St., Cau Dien Ward, Nam Tu Liem Dist., Ha Noi City, Vietnam.
Tel: (+84)24 3832 8585 (Ext: 105) – Fax: (+84) 24 3832 8585